Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Ttela

2

Från Björndalsskolan
Antal elever: 21
Temauppdrag

Det angår oss

Vi har klippt bilder ur tidningen där människor gör saker tillsammans och där de behöpver varandra.

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament - testfråga

Många struntar i att duscha efter idrotten

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!» Se klassens svar samt bilder här...