Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten, Nordvästra Skåne

5

Från Vikens Montessori
Antal elever: 17
Temauppdrag

Håll koll!

I vår klass har vi valt var sin artikel. Här kommer de:       Vikvalla växer med konstgräs  Vikvalla i viken kommer anlägga nya fotbollsplaner. 3 elvamannaplaner kommer att anläggas, var av en är konstgräs. Allt kommer att» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vad innehåller maten?» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

För lite motion och lek?

Alla i klassen går på sporter och alla vet att det är bra att röra på sig.  

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

Här är Vikens Montessoris bidrag till ”Ett gott liv”. Vi har arbetat i grupper med 5 områden: Det goda livet, Bästa idrotten, Min OS-Idol, Tummen upp-Tummen ner-lista och droger. Varje grupp skickar sitt bidrag för sig. Här kommer vårt bidrag: Grupp 1: Det Goda Livet V» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

JORDGLOB

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

 Grupp: 1Kända filmer skriver ofta att ”inga djur skadades” i eftertexterna. Ofta är det rent ljug. Värsta exemplet är att det dog tjugosju djur på Hobbit inspelningen. En annan sak var att en tiger höll på att drunkna i ”berättelsen om Pi” inspelni» Se klassens svar samt bilder här...