Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


3

Från Levene Skola
Antal elever: 14
Temauppdrag

Oss emellan

Hej!Klass 3, Levene skola har utifrån uppdraget Oss emellan fört givande diskussioner om regler i en grupp. Inspiration fick vi genom artikeln IBK möter Alingsås. Denna diskussion har sedan lett fram till vår grupps trivselregler som vi just kallar Oss emellan. Hälsar klass 3 Levene sk

» Se klassens svar samt bilder här...