Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

1

Från Hedekas skola
Antal elever: 15
Sidouppdrag 3

Skolregler

Att alltid gå inomhus kan vara svårt. Vi har mycket spring i benen.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

respekt  

» Se klassens svar samt bilder här...