Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

5

Från Hedekas skola
Antal elever: 14
Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Respekt

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Basuppgift: Vi tittade i tidningar och letade efter grupper och organisationer. Sen fick vi redovisa för klassen. Vi hade många olika grupper som hjälpte människor och djur t.ex. Djurskyddet Bohuslän, Cancerfonden, Barnfonden och Hjärnfonden. Några berättade om Centerpart

» Se klassens svar samt bilder här...