Uppladdning pågår...

6

Från Sätra skola
Antal elever: 21
Hemsida: https://sites.google.com/a/satraskola.se/presstationen/
Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Här kommer våra temauppdrag! Vi har arbetat om hur klubbar/föreningar fungerar och vi har publicerat några av elevernas bidrag på bloggen. Vi har även gjort en del sidouppdrag som vi publicerar här! Basuppgiften: https://sites.google.com/a/satraskola.se/presstationen/oss-emellan/» Se klassens svar samt bilder här...