Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Ttela

1 nova

Från Björndalsskolan
Antal elever: 22
Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

För att ha ett bra liv behöver vi nyttig mat, kärlek, musik, träna och leka, närproducerad mat, vara ute, sällskap, någonstans att bo.  Saker som inte är bra för hälsan är tex. sötsaker, inte sitta för länge vid dator eller tv-spel, rökni

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Vi klippte utomhusbilder ur tidningen. Vli pratade om bilderna, var de var tagna och om de hade någon påverkan på miljön. Sedan fick varje barn sätta en glad smiley på den bilden man tyckte var bäst ur miljösynpunkt och en ledsen på den som var sämst för milj&

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Vi har pratat om våra skolregler. De här är lätta att följa: Att räcka upp handen. Att lyssna på fröken och kompisarna. Att komma in efter rasten. De här reglerna är svårare att följa: Att vara tyst. Man har ofta så mycket att prata om. Att vara

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Vi har letat i tidningen och hittat olika grupperingar  som finns i samhället. Vi har hittat idrottsföreningar, idrottsarenor, Vägverket, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, regeringar i olika länder, kyrkan, banker, konstföreningar, Friskis & Svettis, bostadsbolag, bilföretag, Folke

» Se klassens svar samt bilder här...