Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

5

Från Unnaryds skola
Antal elever: 12
Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

Hallandsposten tisdag 6/5. Går Sanna hela vägen? Sanna kallades favorit inför första semifinalen och det är en positiv kommentar för Sverige och speciellt för Sanna. Undo är en fin ballad. Fredrik Kämpe har skrivit låten Undo och har tidigare tagit

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Hej! Vi har arbetat med nr 7. På lätt svenska Alla elever valde ut var sin nyhet i HP och efter att ha läst nyheten och tagit reda på vad svåra ord betydde så skrev varje elev sin nyhetstext på lätt svenska. Nyheterna handlade om brott,olyckor, melodifestival och 

» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

KONDITION

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

HEJ KURRE! Vi har arbetat med Kurreuppdrag nr 7 Droger och gifter. Vi har arbetat i grupp och diskuterat. Här är våra reflektioner till varje rubrik. BROTTVi tycker att brott som t ex knarka är dumt. Man borde blåsa i alkoholmätare oftare. Att gömma eller köpa knark eller al

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Jordglob

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Vi har valt temauppdrag nr 7 Miljöbovar är vi allihopa. När vi läste tidningarna valde vi följande artiklar och diskuterade mycket kring dem: 11/11 Ny högskola i Halmstad + Människor får mer kunskap så de kan få jobb. - Negativt att bygga nytt när högsk

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Vi har intervjuat flera vuxna om texten den 15 oktober som handlade om "Höstfest drog in 6500 till barnhem". De tyckte att det var bra att så många engagerade sig och att man lyckades samla in mycket pengar till barnhemmen på en dag. Festen var kul. Ingen hade något negativt att säga

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Lätt att följa: att alla ska få vara med att vänta på sin tur att stanna kvar på skolgården under dagen att vara snälla mot varandra och hjälpas åt Svårare att följa: att arbeta tyst att tala så att alla förstår att inte sm&

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Barnkonventionen

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Kurres vardagsänglar HP 24 september 2013 Blodgivare i Kenya De ger blod för att skadade ska överleva. Människor uppoffrar sig för att hjälpa andra. Man är inte egoistisk. Hälsningar klass 5 i Unnaryd

» Se klassens svar samt bilder här...