Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallands Nyheter

4-5

Från Varbergs Montessoriskola, Barnens hus
Antal elever: 26
Hemsida: http://www.varbergsmontessoriskola.se/
Sidouppdrag 3

Spara energi med Kurre

Hej! Vi har pratat hemma om hur vi kan spara energi och i vår klasskompis vi fram till att följande saker vill de flesta göra för att spara på energin: Att släcka ljuset innan man går ur ett rum tyckte de flesta var viktigast. Stänga av vattnet när du borstar tänd» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Jordglob   varbergs montessoriskola 4-5» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

Vi som röstade ett starkt ja tänkte på de som har dåliga arbetsförhållanden. Någon av oss ärver kläder av släktingar. Vi som röstade ett svagt ja tänkte att det skulle vara svårt att klara av en sådan uppgift. Vi vill gärna ha nya och fin

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

                       Är du smartare än dina föräldrar? Fråga ett: Man har hittat flera hundra konstverk hos en gammal gubbe, var hände detta?Svar: Tyskland Fråga tv&arin» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Vi valde mellan 6 olika artiklar och röstade fram en artikel som  hette "Förändrade klassrum skapar arbetsro" från Hallands Nyheter fredag den 4:e oktober. Artikeln handlade om 2 skolor i Falkenberg som hade gjorde om sina klassrum med hjälp av bidrag från kommunen.  Vi fick i

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

  Hittills har det fungerat väldigt bra att föja skolans regler. Jag tycker att det är bra att följa reglerna för det bidrar till att det fungerar bättre i skolan och att det blir en bättre miljö både på hela skolan och i klassrummet. Till exempel regeln om

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

De flesta i klassen tyckte att man skulle bestämma tillsammans och ha en demokratisk röstning och att det var viktigt att alla fick komma till tals. De menade att den "som vet bäst" kanske inte vet allt och kan löra sig av de andra i gruppen och då se sakter på ett annat sätt. &nbs

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

respekt

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

  Nummer 8. RAPPORT                                   I Sverige följer vi inte FN:s regler så bra. Det handlar bland annat om att a» Se klassens svar samt bilder här...