Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


Kornet 4-6

Från Vedums skola
Antal elever: 16
Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...