Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4-6 rågen

Från Vedums skola
Antal elever: 15
Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

kondition

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Kurres geografibok

I höstas cyklade alla 4-6:er runt om i bygden och kolla på olika sevärdheter. En av sevärdheterna var Virkelsborg, där sägs de varit en gammal borg som byggdes upp på bronsåldern. Dom planerar att gräva upp och utforska borgen för de är den äldsta borg

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Jordglob

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Vi hade tidningsläxa som handlar om jorden och saker som har hänt i olika delar av världen. Vi har arbetat med energi och pratat om vad som är bra och dålig energi. Vi har jobbat med olika delar i Sverige och gått igenom vad vi får energi utav, som tex vattenkraft och vindkraft. Vi

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Respekt

» Se klassens svar samt bilder här...