Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

6D

Från Frykenskolan
Antal elever: 25
Sidouppdrag 1

Diskutera och debattera!

Dom visar bara två sporter i tidningen det är fotboll och skidor. Jag tror fotboll och skidor är bästa sporter

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

KONDITION

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Tidningen VF. 24/10/13 Malala Fråga 1: Att hon tycker att alla flickor ska få gå i skolan. Fråga 2: Dåligt att hon blev skjuten. Fråga 3: Att alla ska få gå i skolan oavsett kön.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Hej Kurre! På vår skola är våra regler att visa respekt när någon pratar. Men det är ganska svårt för vissa personer. Vi har också som regel att ska hålla koll på sina och skolans. Tex pennor och sudd. Många blir borttappade och hanteras fel. Ma

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

RESPEKT

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Hej Kurre! Vi har läst i tidningen att alla flickor inte får gå i skolan i många länder. Malala kämpar för att flickor ska få gå i skolan men då blev hon skjuten. Det är ett brott mot hennes politiska åsikt. Det diskriminerar även kön då» Se klassens svar samt bilder här...