Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

6b

Från Herrhagsskolan
Antal elever: 18
Finaluppdrag 9

En tidningsläsare» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 7

Mest lästa nyheter i nättidningen

Värmlands Folkblad, VF...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

Rubriken är: Fuglesang ökar intresset för naturvetenskap. Vi hittade artikeln i VF. Vi valde artikeln för att vi tyckte det var spännande att en riktig astronaut besökte oss i Värmland. Vår fröken hade berättat om Fuglesang tidigare så vi visste en del om hono

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

Detta var en svår fråga. Det blev diskussioner om de tiggare som sitter på gatorna i Karlstad. Någon tror att de är anställda av någon som kasserar in pengar och någon tycker att det är fruktamnsvärt att folk ska behöva tigga i vårt rika land Sverige.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Tjejer och killar på sportsidorna. Vår fröken Barbro hade med sig en artikel om att en kvinna som heter Karin Vangstad startat debatt om gubbväldet på sportsidorna i våra dagstidningar. Sagt och gjort! Vi ville kolla i våra tidningar hur det förhöll sig.  Vi ha

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Diskutera och debattera!

Undersökning! Vi i 6B på Herrhagsskolan har jobbat i grupper och undersökt olika saker.  Jag har gjort en undersökning om hur ofta mina klass kompisar äter godis i veckan. Jag kom fram till detta svaret.   Hur ofta Hur många elever Aldrig 0 st

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

Vi arbetade i vår klass med ett grupparbete.  Grupperna fick i uppdrag att tillsammans fundera över vad ett gott liv innebär. De skulle tänka på vad hälsa, motion, socialt umgänge, droger, kost och friluftsliv betyder för ett gott liv. Grupperna arbetade ihop sig och d&a» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

ordet är kondition

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Svaret är jordglob!

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Vi har letat efter artiklar som handlar om miljöpåverkan. Vi hittatde en artikel om att Branäs ska spränga 10000 ton dynamit i ett berg och vad det kan innebära för miljön. Vi har hittat många artiklar om katastrofen i Fillipinerna. Vi har studerat kartan så att vi vet

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Hej! I vår klass tycker vi så här: De flesta tycker att det är lätt att följa skolans regler! Exempel på lätta regler är: Inte skjutsa på cykeln, att ha cykelhjälm, att komma i tid, att inte ta med farliga föremål till skolan, att inte gå ut

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Ordet är respekt!   Hälsningar 6b, Herrhagsskolan

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Hej! Vi har jobbat med att leta efter olika grupper som finns i samhället och som det skrivs om i tidningarna. Vi harhittat massor med grupper och satt upp på vår vägg i klassrummet. Vi har pratat om vilka som kan vara med i de olika grupperna och vilka regler som gäller. Här kommer d

» Se klassens svar samt bilder här...