Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5

Från Kvarnbergsskolan
Antal elever: 15
Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

KONDITION

» Se klassens svar samt bilder här...


Utmaning från Hästhagenskolan

Spana efter energislösare

36 lampor som lyste i onödan för det va inga människor där. 2 kranar som droppade. 4 toaletter som brusade.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Spara energi med Kurre

Släcka lampor när man inte är där. Stänga av  vattnet när man tar tvål/borstar tänderna. Använda lågenergi lampor. Dra ur kontakter när man inte använder dom. Inte spola toaletter i onödan. Inte lyssna på radion allt för ofta. St&a

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Kurres geografibok

Denna pingvinen tappade sina fjädrar och fryser nu så mycket att han inte vill hoppa i vattnet. Vad ska man göra med pingvinen? Jo, man skaffar en våtdräkt. Detta hönde i USA och är en väldigt ovanlig men smart ide.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

JORDGLOB

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Nelson Mandela är en mycket känd person, han har kämpat för svarta och vitas rättigheter. Vilket land kommer han ifrån? Svar:Sydafrika.   I detta land har det varit en  naturkatastrof som har skapat problem för alla som bor där, det var en massiv flodvåg som f

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Hej! Vi har tillsammans i klassen haft detta uppdrag i läxa. Det var ett roligt klassuppdrag!

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Det är lätt att följa att vara en bra kamrat och att inte röra varandras saker i fack och bänkar. Det som vi tycker är svårt är att räcka upp handen.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

medelhavet

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

                                         Fakta om samhället          

» Se klassens svar samt bilder här...