Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5B

Från Kyrkebyskolan
Tävlingsnamn: Fantastiska 5:an
Antal elever: 23
Slogan:
Vi är kyrkeby och vi är bäst.
När vi har vunnit ska vi ha fest.
Det kan bli svårt,
men guldet ska bli vårt,
Finaluppdrag 9

En tidningsläsare» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 7

Mest lästa nyheter i nättidningen

Vi läste på Aftonbladets nättidning på onsdagen den 7 maj....

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

"Sanna Nielsen är fansens stora favorit" NWT tisdag 6 maj   Vi valde denna nyhet för att det är roligt att Sanna kom vidare eftersom hon tävlar för Sverige. Vi är intresserade av musik i vår klass.

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

Vi tänkte lite så här: Tiggaren kanske ljuger för en och köper droger för pengarna som de får. Om man ger dem lite pengar så kommer de och vill ha ännu mer. Det finns bedragare också. Vi förstår också att det finns dem som faktiskt är i stort b

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

KONDITION är det rätta svaret!

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Spara energi med Kurre» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Kurres geografibok» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

JORDGLOB Lite svårt. Fornlämning var svårt att komma på :)

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Vi letade nyheter i flera tidningar under en vecka. Vi delades upp i åtta grupper. Vi tränade på att samarbeta. Vi skrev ner rubriken på de nyheter vi hittade som hade med andra länderna att göra. Sen redovisade vi för varandra. Europa vann nyhetstävlingen. Asien kom p&ar» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

De flesta i vår klass tycker att det ska vara demokrati då man bestämmer saker. Att de flesta ska få bestämma. Tack och hej!/klass 5B 

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

RESPEKT Det är viktigt men kan inbland vara svårt. /5B

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Efter att ha läst flera artiklar och redovisat för varandra så fastnade vi för artikeln om en tjej som sökte jobb i Karlstad. Så nu kan alla i 5B förklara hur arbetssökande går till väga för att få ett jobb samt hur arbetsförmedlingen fungerar. Vi pra» Se klassens svar samt bilder här...