Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5A

Från Kyrkebyskolan
Tävlingsnamn: The squirrels
Antal elever: 23
Slogan:
Vi älskar guldnötter, hej och hå!
Fienderna ska få, då och då!
Finaluppdrag 9

En tidningsläsare» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 7

Mest lästa nyheter i nättidningen

Aftonbladets nättidning onsdagen den 7 maj...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

"Svenska utmaningar för Sanna i semin" från tidningen VF tisdag 6 maj 2014. Varför vi valde denna nyhet som den mest positiva nyheten: Vi tycker att det är en bra låt med en bra låttext. Sanna har en fin/bra röst. Vi tycker det är roligt att hon &aum

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur

Fågelmannen
!

Fågelmannen står på Norra änden av Arvika Torg. Konstnären som har skapat den heter Liss Eriksson.
Fågelmannen är en avbildning av en människa i fågelgestalt som symboöliserar ...» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

Hej Kurre! Vi i 5A har tänkt så här: Om man ger pengar till tiggare så vet man inte vad de använder pengarna till. En del ser ut som de använder droger.  Vi tänker att man istället skulle kunna köpa frukt eller mat och ge till dem. Då vet man att pengarna man

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

KONDITION :)

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Spara energi med Kurre» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Kurres geografibok

Fem elever valde att berätta om fyra personer (Kenny Bräck, Elis Eriksson, Mikael Johansson, Jacob de la Rose) och om vår skola Kyrkebyskolan. » Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

JORDGLOB

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Hej Kurre! Vi i 5A har hittat nyheter från olika världsdelar. Vi arbetade i smågrupper. Alla grupper fick en var sin tidning, en värlsdkarta och ett papper. Vi skulle leta efter nyheter ifrån utlandet. Vi skrev ner rubriken och lite vad nyheten handlade om. Vi fick ta fram en kartbok och le» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

Hej Kurre! I vår klass tänkte vi framförallt på skolan och grupparbeten i skolan. Vi tycker demokrati är viktigt! Hej hopp nu ska vi ta höstlov!!! Hej då!/5A

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

RESPEKT Det tycker 5A är viktigt! Men det är inte alltid så lätt.... När någon annan inte visat respekt till en själv så är det svårt att visa respekt till den.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Vilka intressanta artiklar vi hittade i tidningen. Flera utav dem kopplades till Sveriges rikes lag och diskussion om hur viktigt det är att faktiskt följa lagar och regler! » Se klassens svar samt bilder här...