Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

1A

Från Åledsskolan
Antal elever: 29
Finaluppdrag 9

En tidningsläsare

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 7

Mest lästa nyheter i nättidningen

Hallandsposten 7 maj...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

Majoren frigavs efter två dygn Vi har läst i Hallandsposten 6/5. Där hittade vi en artikel om den svenske majoren Thomas Johansson som blev tagen som gisslan i Ukraina. Han satt fängslad i två dygn. Vi i klassen tycker att det var positivt att han släpptes fri och kunde resa hem till si

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

Hej! De flesta av oss tycker att man ska ge pengar till tiggare. De har kanske inte pengar till att köpa mat eller varma kläder. 1A

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Hej Kurre! Vi har samarbetat och letat bilder som visar känslan: GLÄDJE. Vi hittade många olika bilder som visar glädje. Nu ska du få läsa Kurre: Djur gör oss glada, om man är hemma själv kan de hålla en sällskap. Vi gillar att se djuren i naturen. Man bl

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

För lite motion och lek?

Hej Kurre Nu har vi röstat i miniparlamentet. Vi tror att de flesta barn i vår ålder rör på sig. I vår klass är vi ute på rasterna och leker. Då springer vi och hoppar och gungar och klättrar i vår nya klätterställning. Hej svejs från 1A

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

Hej Kurre! Nu har vi jobbat med allamansrätten. Vi har lärt oss att vi inte får slänga skräp i naturen, inte störa djuren i skogen, inte slänga glas eller batterier i naturen, inte såga ner träd eller bryta grenar. Vi får cykla i naturen, tälta en natt utan at

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

Hej Kurre! Rätt ord är KONDITION. Och det har vi allihop i vår klass. Hej då från 1A

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Hej Kurre! Vi har klarat ditt korsord. Rätt svar är JORDGLOB. Hoppas du har det bra i Hasselskogen. Hej då från 1A

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Hej Kurre! Vi har jobbat med vad du behöver för att må bra i din skog. Vi tycker att du behöver en skog med många träd att klättra i. Ditt bo kan du ha i ett träd med ett hål i. Inuti hålet ska du ha en säng och kuddar av mossa och löv. Lite pinnar ä

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Hej Kurre! Nu har vi jobbat med vårt första uppdrag. Vi valde att titta i tidningen efter bilder där vi gärna vill vara med. Sedan skrev vi texter till bilderna på våra iPads. Hoppas du gillar det vi skickat till dig. Hej då Kurre hälsar 1A på Enslövsskolan

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...