Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

3 och 4

Från Nysäters skola
Antal elever: 23
Utmaning från Hästhagenskolan

Spana efter energislösare

Klassen hittade inga kranar som droppade i skolan, men däremot var det mycket lampor tända i onödan. Både på toaletter, klassrum, grupprum och i gympasalen fanns lampor tända i onödan.  

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Spara energi med Kurre

Barnen tyckte att det var mycket de kunde göra hemma, några är redan igång med "spartänket". Vi lade fokus på vad det kan göra för klimatet och jorden i våra diskussioner. Stänga av vattenkranar och lampor samt elektriska apparater när de inte används &aum

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Jordglob

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

Klassen som helhet gav ett tvådelat svar på denna fråga och det var flera som gärna kan avstå från att köpa kläder men även många som inte skulle vilja avstå.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

6. Du och jag, Kurre Eleverna diskuterade i klassen vad de behöver i sin livsmiljö för att överleva och vad det är i sin livsmiljö som gör att de mår bra. Vi stolpade upp lite begrepp kring detta och därefter arbetade eleverna i grupper med att sammanställa collage &o

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Vi tog oss an artikeln "Hård kritik mot läxsystemet" och diskuterade i klassen varför det kan vara bra med läxor och varför det kan vara dåligt med läxor. Sedan använde barnen Kurres enkät och intervjuade en vuxen i deras närhet om detta.» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Idag 9 okt har eleverna diskuterat i grupper varför vissa ordningsregler kan vara svåra att följa och varför vissa är lätta, de har skrivit ner funderingarna och nedan följer ett ex: "Vi är rädda om skolans lokaler och saker" Svårt: för att vissa har bråt

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

Här är elevernas kommentar till restultatet.... Kan tycka men behöver inter alltid bestämma. Kan vara med och bestämma men inte jättemycket. Alla kan få bestämma. En behöver inte bestämma.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

respekt

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Vi jobbade med utifrån uppgift 6 "Där vill jag också vara". Eleverna fick välja varsin bild och fundera på varför dom ville vara med i det sammanhang som bilden visade. Dessa sattes upp i korridoren ( se bifogad bild).» Se klassens svar samt bilder här...