Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

6B

Från Norgårdenskolan
Antal elever: 19
Miniparlament

För lite motion och lek?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

Kondition

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

JORDGLOB

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

De flesta i klassen kunde inte tänka sig att avstå från att köpa nya kläder under ett år. Motiveringen var bland annat att man växer så mycket, så man måste köpa nya kläder.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

När vi diskuterade detta i klassen kom vi fram till att det beror på sitauationen om de som vet bäst ska få bestämma eller inte.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Respekt

» Se klassens svar samt bilder här...