Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

4c

Från Kyrkenorumskolan
Antal elever: 20
Temauppdrag

På kartan

Vi har arbetat med uppdraget Kurres nyhetsberättelse. Vi har satt upp en karta där vi markerat varifrån våra nyheter kommer.  Klass 4c» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Vi har arbetat med att hitta artiklar som handlar om olika samhällsgrupper och hur det fungerar i samhällsgrupper som föreninger och skolan. Vi har pratat om hur man kan vara med och påverka och vem som bestämmer i skola och förening. 

» Se klassens svar samt bilder här...