Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4

Från Levene Skola
Antal elever: 16
Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

Stora Levene avslutar maj med aktiv vecka  Hej Kurre! Vi valde denna artikel för att man får reda på vad som händer under maj i Stora Levene. Plus att vi bor i Stora Levene. NLT (tidningen)

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Hej Kurre! I 4:an har vi arbetat med att skriva om en artikel till en notis. Vi hade tränat tidigare under terminen vilka frågor en notis svarar på så arbetet gick ganska lätt. Vi har också gjort bilder med personer som blivit intervjuade och skrivit pratbubblor med viktigt informatio» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vad innehåller maten?

Här kommer texten till bilderna vi skickade igår.                                     Mitt goda liv! Vi har jobbat med uppgiften som

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

Mitt goda liv! Vi har jobbat med uppgiften som Kurre gav oss ´Mitt goda liv´.Vi målade och klippte ut bilder från tidningen. sedan klistrade vi upp bilderna på ett vitt papper och redovisade för klassen. Åk 4 Levene skola genom Victroia, Gustav och Nikita» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

Hej Kurre! Vågrät 7 är kondition. Först så funderade vi själva på krysset. Sedan läste vi frågorna tillsammans och svrade på dom. Vi tyckte det var roligt och lite svårt. Klass 4 Levene skola genom Wilma, Noah ovh Amanda.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Hej Irma och Kurre!  JORDGLOB var de gömda ordet i Kurres kryss. HÄLSNINGAR KLASS 4.  

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

Hej Kurre och Irma! Vi är bara 15 för tillfället i 4:an. Vi har jobbat med klädköp och vi fått många olika svar dom som svarade svagt nej tänkte på sockar,tröjor och andra klädesplagg. Kläderna skulle bli för små för  vi v&

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Hej Kurre Vi har jobbat med världskartan. Vi fick en läxa att ta reda på olika nyheter runt om i världen. Vi fick ett förminskat kartblad. Vi fyllde i landet där nyheten var med en färg. Sen skrev vi med samma färg vad som hade hänt. Sen fick vi ett litet papper som vi skr» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Hej Kurre! Ordet är respekt. Hälsningar, klass4 Levene skola

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Hej Kurre! Vi diskuterade i klassen vad vi har laget till. Vi kom fram till att det är för att -ha kul -att lära sig -att vara vänner -att koncentrera sig Av oss lagmedlemmar krävs: -att kunna koncentrera sig, -att ha med rätt utrustning - att lyssna -att inte bråka -

» Se klassens svar samt bilder här...