Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

4a

Från Kyrkenorumskolan
Antal elever: 20
Temauppdrag

På kartan

Vi har arbetat med nyheter från hela världen i uppdraget Kurres nyhetsberättelse. Vi har en karta där vi satt upp våra arbeten runt och markerat var i världen de är ifrån. 4a» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Vi har arbetat med att hitta artiklar som handlar om olika samhällsgrupper och hur det fungerar i samhällsgrupper som föreninger och skolan. Vi har pratat om hur man kan vara med och påverka och vem som bestämmer i skola och förening. 

» Se klassens svar samt bilder här...