Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

62

Från Getingeskolan
Antal elever: 19
Temauppdrag

Ett gott liv

Vi arbetade med ett uppdrag i varje grupp och sen redovisade vi det för varandra.» Se klassens svar samt bilder här...