Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

3

Från Snäckebergets skola
Antal elever: 20
Temauppdrag

På kartan

Vi har arbetat med varför människor flyttar och var. De stora anledningarna till varför man flyttar som vi kom fram till är: krig, naturkatastrofer, miljöhot, jobb, studier och nya familjeförhållanden. I detta passade temat På kartan bra in! Vi kollade på vilka värl» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Vi har arbetat med delar av temat "Oss emellan": Kurres vardagsänglar, Svarta får och syndabockar, Där vill jag också vara samt vårt eget tema: Människor omkring oss.» Se klassens svar samt bilder här...