Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


klass 5

Från Levene Skola
Antal elever: 17
Finaluppdrag 9

En tidningsläsare» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 7

Mest lästa nyheter i nättidningen

Aftonbladet...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 4

Leta efter dagens mest positiva nyhet

Motionärer vandrar för cancerforskning. I Lundsbrunn ordnade Eva Bryngelsson en motions vandring för bröstcancer. Den är sju km lång. Vi tycker att denna artiken är bra för att man kommer ut och rör på sig. Gamla som unga vandrar för att få in pengar

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 3

Kurres tidningsskulptur» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Miniparlament (Finalen 2014)

Vi tycker att  tiggarna skall få hjälp av sitt hemmland och  att tiggarna inte behöver åka till Sverige för att tigga pengar. De flesta svarade svagt nej.  Levene sklola klass 5! :)

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Se bifogad fil. Levene skola klass 5» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Diskutera och debattera!

I vår klass sitter halva klassen mer än en timma om dagen. Andra sitter då och då. Alla spelar spel, några kollar på Youtube, Facebook, Instagram, Twitter och Skype. Några har inget annat att göra och tycker det är OK. Andra tycker det bara är kul. Några tyc

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

För lite motion och lek?

De flesta i klassen tycker att vi rör oss för lite. När man inte tränar eller är ute och rör sig spelar man eller tittar på TV. Flera skulle kunna vara delaktiga i en sport. Vi vet att man mår bra av att röra sig kroppen behöver det. När man spelar för mycke

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

Vi har kommit på många saker för att få ett gott liv: ha vänner, ha kul, skratta, sova gott, äta rätt, tycka om sig själv, röra på sig, tänka på miljön och en slogan från oss " Om du är ute på hal is ropa på hjälp". Vi ha» Se klassens svar samt bilder här...


Temakorsord

Kurres temakorsord Ett gott liv

kondition

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord På kartan

Kurres geografikryss - På kartan Vågrät 1. Afrika 4. Jordglob 6. Glasiärer 8. Ukraina 10. Lappland Lodrät 2. Fornlämning 3. Koldioxid 5. Portugal 7. Hagel 9. Atlanten /Klass fem, Levene skola.  

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kläder kan vara riktiga miljöbovar

Vår klass är lite inne på att köpa färre kläder, men man klarar sig inte utan att köpa kläder. Det är tragiskt att andra blir sjuka av att jag shoppar kläder. Vi tycker att man ska forska och få fram bättre färger. Man kan leta efter ekologis

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

På kartan

Filippinerna Filippinerna ligger strax norr om ekvatorn. Landet ligger väst om Stilla havet och drabbas därför ofta av naturkatastrofer. Klimatet i Filippinerna är varmt. Sverige ligger ungefär 24000km från Filippinerna. Drabbade skapar sig ett liv mitt i bråten 5700 invåna» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 3

Skolregler

Många regler tycker vi är lätta att följa t.ex. tvätta händerna före maten, inte äta godis på skolan och att inte prata bakom ryggen på varandra. Ibland tycker vi att det är svårt att koncentrera sig på sitt arbete framförallt om det är tr&

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

Jag tycker att alla ska få bestämma!!! :)

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Respekt

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Oss emellan

Kurres vardagsänglar!!! Den anonyma brandmannen räddade ett hus och rökdykte. Det var tur att familjen hade en pulversläckare. En person fick föras till sjukhus. Det var tur att mannen kunde ta sig fram genom röken till elden och släcka den. Brandmannen är en &» Se klassens svar samt bilder här...