Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


5

Från Dotorpsskolan
Antal elever: 19
Sidouppdrag 1

Kurres temakorsord Oss emellan

Man visar varandra RESPEKT

» Se klassens svar samt bilder här...