Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

3-4a

Från Landalaskolan
Antal elever: 26
Miniparlament

Sluta äta kött

En majoritet röstade starkt nej till att sluta äta kött. Av dessa är majoriteten pojkar. Eleverna är fullt medvetna om hur köttindustrin påverkar miljön och de etiska aspekter som finns.

» Se klassens svar samt bilder här...


Hushållssopor

Sopsortering hemma

12 av 15 tycker att det är lätt att sortera RÄTT. Mer soptunnor skulle underlätta för en renare miljö.

» Se klassens svar samt bilder här...