Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


1-3 Kornet

Från Vedums skola
Antal elever: 16
Temauppdrag

Lyssna på mig

Under temaperioden "lyssna på mig" har vi samlat artiklar och sorterat under glada och sura smileys. Vi fortsatte att samla nya vänner till Kurre genom att samla artiklar som handlade om att  bry sig om andra. Insändare har vi skrivit om sådant vi vill förändra  i skolan o» Se klassens svar samt bilder här...