Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

4B

Från Getingeskolan
Tävlingsnamn: Kurremästarna
Antal elever: 20