Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


C6

Från Käpplundaskolan
Antal elever: 20
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Vi har arbetat med Kurres blädderblock, Kända kvinnor och män, Barn och vuxna förr och nu och En historisk tråd.  » Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Intervjuer

2. Intervjua personer som var med förr i tiden

Sofia har intervjuat sin morfar. Hon frågade honom hur det var i skolan när han var liten. Fråga 1: Hur var din klass? Svar: Den var mycket skötsam men det fanns några som busade ibland. Fråga 2: Vad gjorde du på fritiden? Svar: Vi idrottade för det mesta och det kunde v

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Här är två nya vänner till Kurre: 642 sökbara hjärtstartare i länet Vi tycker att Kurre kan bli vän med dem som ser till att det finns fler hjärtstartare. Hjärtstartarna kan rädda många liv. Om det inte finns en hjärtstartare i din sporthall, bibliote» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

PRESSTATIONEN KLASSRÅD På vårt klassråd brukar vi ha en sekreterare och en ordförande. Vi har olika sekreterare varje gång och olika ordförande varje gång. Vi går efter en lista som alla i klassens namn står på. Om man vill ta upp någonting få» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

3. Ett annat sätt att se på saken» Se klassens svar samt bilder här...