Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


1-3 Havren

Från Vedums skola
Antal elever: 17
Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

"Gnissel i samhället"Vad är folk missnöjda med? - Skolverksamheten i Vara kommun vill ändra bilden av dagens skola och visa allt bra som görs i skolan. - Vi slänger för mycket mat, lukta och smaka på maten istället för att bara titta på bäst föredatum» Se klassens svar samt bilder här...