Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4-5

Från Åsle skola
Antal elever: 12
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

Här är några av elevernas kommentarer: Det finns mycket mer att göra än att vara uppkopplad t.ex. att vara ute i naturen, lyssna på radio, spela fotboll. Mitt liv är min telefon. Man behöver inte vara uppkopplad varenda dag. Det kan vara bra att ta några pauser ibland

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Var nyfiken

Vi har arbetat med flera av uppdragen. Vi har bl.a. tittat på tidningens vädersidor. Dessa gav oss många intressanta tips till fortsatta arbete. Vi har pratat om månaderna, veckodagarna och årstiderna. Vilken betydelse jordens rotation har. Vi kom även in på planeterna. Det blev» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Sluta äta kött

Här är några kommentarer från eleverna: Kött är så himla gott. Det är en överlevnadsinstinkt. Jag måste äta kött, eftersom jag inte tycker om fisk. Dessutom är det gott. Det är inte bra att inte äta kött. Man får inte i sig til

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

Vår klass har hittat på familjer. Vi kom överens om att varje familj skulle bestå av en mamma och en pappa. Antalet barn fick var och en bestämma själv. Antalet familjemedlemmar, ålder på dem samt vad de arbetar med och vad de har för fritidsintressen har spelat in» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

Det är verkligen olika åsikter i vår klass. Hälften tycker att man måste jobba för att få veckopeng. Den andra halvan tycker att det är en självklarhet att de ska ha veckopeng utan att behöva göra något för det.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Vi läste artiklar om olika föremål, som finns i vår vardag. Sedan ritade och målade vi hur vi tror att de kommer att se ut i framtiden. Till sist tog vi reda på hur de såg ut eller vilken motsvarighet de hade förr i tiden. De föremål som vi tog reda på lite» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

De vuxna, som vill bli valda, kan påverka barnen att rösta på dem. Barnen kan få för mycket makt så att det kan gå över styr.

» Se klassens svar samt bilder här...


Kurres fotograf

3. Kurres fotograf

Alldeles i närheten av vår skola finns en sten rest till minne av slaget vid Åsle tå 1389. Detta slag stod mellan Albrekt av Mecklenburg och drottning Margareta och slutade med seger för drottning Margareta. Slaget vid Åsle är det senaste tillfälle då ”Åll» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Hej Kurre! Vi har klippt ut nyheter från FT. Dessa nyheter har vi delat in i fem olika grupper efter hur vi kände inför det vi läste. De olika grupperna är arg, glad besviken, förvånad och nyfiken. Som tur var fick vi minst nyheter under rubrikerna arg och besviken.» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

Det är viktigt att följa gemensamma lagar och regler, annars kan det bli kaos. Varför ska vi ha gemensamma regler och lagar, om vi inte ska följa dem?

» Se klassens svar samt bilder här...