Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5

Från Kvistbergsskolan
Antal elever: 10
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

De flesta i klassen kan tänka sig en dag utan uppkoppling, då skulle de göra en massa saker ute och tillsammans med andra istället för att sitta inne ensamma. Flera skulle grilla, klyva ved, åka fyrhjuling och cykla. För några är det ändå otänkbart att int

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Var nyfiken

Hej Kurre! Vi har letat efter ny teknik i NWT och VF. När vi hittade bra artiklar så klippte vi ut dem och läste dem noga och skrev sedan vad de handlade om.  Vi funderade på vad den nya tekniken kunde förbättra och vilka som kunde ha nytta av den. Vi hittade artiklar om tex en bar» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Sluta äta kött

Kött är gott! Kött innehåller proteiner som vi behöver. Det är synd om djuren.  

» Se klassens svar samt bilder här...


Hushållssopor

Sopsortering hemma

Alla hemma tycker det är lätt att sortera rätt.

» Se klassens svar samt bilder här...


Vatten

Kurres vattenspaning

"Vattennivåerna låga i Klarälven" VF tyvärr vet vi ej datum

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

Hej Kurre! Vi valde att jobba med vad familjens pengar ska räcka till, och hade flera bra diskussioner om detta, både på lektionstid och på raster. Vi läste och letade artiklar och framförallt bilder i VF och NWT. Det som är nödvändigt kom vi fram till att det kan rango» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

I vår klass tycker vi att man ska förtjäna pengarna. Men ibland kan man få pengar utan att man gjort något för dem. Man kan då känna att någon bryr sig om en.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Klokt handlat

Hej Kurre! Vi hittade många exempel hur man sparar både pengar, miljö och andra resurser. Lättast var nog pengar med alla annonser på rea, då vi privatpersoner sparar. Vi sparar både pengar och miljö om vi åker mer kollektivtrafik, och det ska bli lättare i V&au

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 5

Kurres mattebok

Om 27 990 kr är 50%, hur mycket är då 100%?   Svar: 55980 kr» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Hej Kurre! Vi läste som vanligt mycket i tidningarna under perioden och valde att leta efter yrken och sedan ta reda på hur länge de funnits. I varje tidning fanns en uppsjö av yrken, så det svåra var att välja ut några av dem. När vi till slut bestämt oss sö» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

Många svarade svagt nej, för vi tror inte på att barn ska rösta. Vi tror inte att barn förstår politik så bra.

» Se klassens svar samt bilder här...


Intervjuer

2. Intervjua personer som var med förr i tiden

Hej Kurre! Vi letade efter intressanta saker i tidningarna och sedan fick vi i läxa att intervjua äldre personer om hur det var då de var små. Några intervjuade sin mamma eller pappa och några valde sina mor eller farföräldrar. Ämnena som diskuterades var väldigt

» Se klassens svar samt bilder här...


Kurres fotograf

3. Kurres fotograf

                            KORSET I RÖJDEN. Är en fördjupning i marken som ingenting klarar att växa i. Korsets armar är 1 och en halv meter långa» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Hej Kurre! Vi har letat artiklar som berört oss, som har gjort oss arga, glada, avundsjuka, besvikna, förvånade osv. Vi har läst tidningar i skolan flera gånger i veckan och berättat för klasskompisarna om artiklar vi hittat. Några gånger har vi fått artiklar som» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

Man måste följa regler så att det blir ordning och reda. Om alla skulle göra som de ville skulle det bli kaos. De som svarar svagt ja, vill inte att andra(vuxna) alltid ska bestämma.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

Hej Kurre! På vår skola har vi elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi har ett gemensamt elevråd. Från och med årskurs tre har klasserna en representant, men i sjuan, åttan och nian väljs två representanter, en pojke och en flicka. En elev i nian v

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

3. Ett annat sätt att se på saken

Protester mot vindkraft Artikeln var införd i VF den 19 oktober. Både vi i 5:an och 6:an hade i läxa att fråga någon vuxen vad de tycker om vindkraft. Intressant fråga, eftersom planer finns på att ev bygga några vindkraftverk i vår omgivning. De vuxna var possitiv» Se klassens svar samt bilder här...