Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

Briggen 4

Från Andersbergsskolan
Antal elever: 16
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

De flesta tycker inte att det är hela världen om man inte använder mobilen eller datorer en dag. Det finn smycket annat att göra t.ex att deltaga i fotbollsträning, dansa på PULS, vara med på skolans idrottsaktiviteter på eftermiddagarna osv. Under förra veckans ledighet

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Var nyfiken

Vad gör vi med vårt avfall och med prylar som vi tröttnat på eller som har gått sönder? Vi har pratat och läst mycket om sophantering. För att naturen inte ska förstöras, krävs det att var och en tar sitt ansvar och gör det bästa men kan. Jordens befo» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Sluta äta kött

Vi har pratat mycket om att vi måste hushålla med våra resurser. Vi gjorde olika näringskedjor för att förstå att det "kostar mycket" att få ett kilo kött jämfört med att äta vegetariskt. De flesta i klassen kunde tänka sig att dra ner på k&oum

» Se klassens svar samt bilder här...


Hushållssopor

Sopsortering hemma

Vi skickade med en lapp hem där föräldrarna skulle besvara följande frågor. 1. Är det lätt att sortera rätt? 2. Varför tycker du det/ varför tycker du inte det? 3. Har du något förslag på hur det skulle kunna bli lättare att sortera  &nbs» Se klassens svar samt bilder här...


Vatten

Kurres vattenspaning

Kärleken till varandra och havet resulterade i en bok. Detta kunde man läsa i HP den 4 mars. Intressant artikel. Förslag på att anpassa bad för handikappade stod det om i HP den 18 mars. De i Skummeslöv vill ha en likadan ledstång som de har i Mellbystrand. Bra! Bara en svenska ti

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

Vi läste artikeln i Lyckoslanten och gjorde ett diagram som visar i %  vart skattepengarna tar vägen. Familjens pengar.  Efter att var och en gjort en lista sammanställde vi resultatet. Det alla hade skrivit var hyra, mat, kläder och skor som alla behöver. Sedan kom hygienartiklar, b» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

De flesta eleverna måste göra något för att få sin  vecko - eller månadspeng. Det kan vara att passa småsyskon, hålla ordning på sitt rum  eller  diska på helgerna.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Klokt handlat

EU har bestämt att man får lov att slänga 9% av den fångade fisken tillbaka i havet. Detta tycker vi är helt fel eftersom det är slöseri med resurser. Man kunde väl använt det som kastas överbord på något sätt. Att vi tog med detta exempel beror p&ari

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 5

Kurres mattebok

Uppgift 1.  Den 11 februari går solen upp 07.41 i Lund och den går ner 17.02. Hur många timmar och minuter är det mörkt i Lund? Svar: Det är mörkt 14 h 39 min Uppgift 2.  I en tidning finns det sammanlagt 124 bilder. Tidningen är i två delar och det är 1» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Vi tror att det i framtidens historieböcker kommer det att stå att Sverige blev ett mångkulturellt land i slutet av 1900-talet. Arbetskraftsinvandringen från Finland på 50-talet och från Jugoslavien runt 1970 följdes av flyktingar från Balkan och nu från Iran, Irak oc» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Intervjuer

2. Intervjua personer som var med förr i tiden

Vi intrvjuade vår lärare som är född 1948. Han berättade att han bodde i ett hus långt inne i skogen och hade 900 meter till närmsta granne. Hans pappa arbetade på en stor gård med djuren och hans mamma var hemmafru. På somrarna gallrade hon betor och på h&o

» Se klassens svar samt bilder här...


Kurres fotograf

3. Kurres fotograf

Norre Port. Norre Port blev färdig 1601 när Halland tillhörde Danmark. Porten ritades av Hans van Stenwinkel. Det var Kristian IV som lät bygga murar runt staden. Det fanns flera portar in till staden, men de är rivna. Mitt i porten finns ett galler av trä. Man tror att det var ett j» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Sopimporten lär dröja Bara ett par kilometer från vår skola har de bestämt att de ska ha en ny stor deponi för olika sorters avfall. Det var meningen att vi skulle ta emot sopor från Italien, men det är inte klart med dem. I stället kanske vi får sopor fr&arin» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

Alla måste rätta sig efter vad som är bestämt. Det fungerar inte om inte alla gör likadant. Det är inte rättvist om vissa smiter undan exempelvis att inte betala skatt. Trafiken skulle inte fungera om inte alla följde reglarna som gäller där.

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

Klassråd. Vi har klassråd en gång i månaden. Vid det första tillfället röstade klassen fram vilka som skulle representera klassen i de olika möten som skolan har. Vi röstade fram vilka som skulle vara representanter i 1. Elevråd 2. Matråd 3. Kamratstö» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

3. Ett annat sätt att se på saken

Litteraturpriset ska meddelas på torsdag. Artikeln var införd den 9/10 i Hallandsposten. Frågorna vi skickade med eleverna hem var Tycker du att Nobelpriset är ett viktigt pris? Varför/Varför inte? Alla som svarat tycker att det är ett viktigt pris, för de som fått pri» Se klassens svar samt bilder här...