Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

5B

Från Skutehagens skola
Antal elever: 21
Temauppdrag

Var nyfiken

Klassen hade under några dagar vikarie som hade gått igenom och diskuterat med utgångspunkt artikeln om Brudaremossen och miljön. Eleverna fortsatte därefter att leta efter andra artiklar. Bifogar både funderingar och slutsatser som sammanställdes på tavlan.» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

Hej Kurre!   Vi har satsat lite extra på arbetet med ekonomi och lägger ca 135 min i veckan på arbetet med temat "handla klokt". Vi har tittat på film "Om hela världen var en by" som utgår från att hela jordens befolkning är 100 personer (alltså procenträkn

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Hej Kurre! Vi har under denna period pratat om olika nyheter allt eftersom det har hänt saker som det stått om i tidningen. Vi har haft muntliga diskussioner och vid något tillfälle klippt ut en nyhet vi valt ut/grupp och funderat över hur det var förr och hur det kan se ut i framtiden.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Hej Kurre! 5B har tittat på olika nyheter, klippt ut artiklar+ bilder och först delat upp dem i 2 högar (det som gäller alla eller privata ärenden) Vi har diskuterat en del artiklar där det kan vara svårt att avgöra om det är något man bestämmer sj&au

» Se klassens svar samt bilder här...