Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

4C

Från Skutehagens skola
Antal elever: 27
Temauppdrag

Lyssna på mig

Eleverna i klass 4C har i grupper om två haft till uppgift att berätta om en nyhet. De har jobbat helt självständigt och har informerat genom olika typer av presentationer. Nyheterna har öppnat för vidare diskussioner i klassrummet och handlat om allt från hundbitna barn till s» Se klassens svar samt bilder här...