Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

3b

Från Kyrkenorumskolan
Antal elever: 19
Temauppdrag

Lyssna på mig

Vi har valt att hitta nya vänner till Kurre. Vi jobbade i grupp med uppgiften. Vi valde några vänner som hade gjort bra saker och därför skulle vara Kurres vänner. Vi valde också ut några som vi tyckte behövde en vän.» Se klassens svar samt bilder här...