Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5A

Från Herrhagsskolan
Antal elever: 21
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Var nyfiken

MÄNNISKORS PÅVERKAN I SAMHÄLLET Vi letade i ett antal tidningar - NWT, från senaste veckorna och fann dessa exempel på hur människor påverkar sin omgivning: I Karlstad är det en grundskolelärare som har blivit anklagad för att ha slagit en elev. I Boston har de n» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Sluta äta kött

» Se klassens svar samt bilder här...


Hushållssopor

Sopsortering hemma» Se klassens svar samt bilder här...


Vatten

Kurres vattenspaning

positiva    både negativt och positivt                     negativt 13/4-13 NWT upphandling avgör driften av badet. 12/4 NWT Attraktiv lokal vid Klarälven står

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

I NWT efter nyår fanns en artikel om Arbete och ekonomi som handlade om att många har dåligt med pengar i januari.Vi läste artikeln gemensamt och diskuterade ord som fanns med till exempel; budget, framförhållning, ”haltande ekonomi” och fasta utgifter. Vi sammanställ

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Klokt handlat

Vi arbetade i par och läste i dagstidningar. Vi letade efter exempel på hur man sparar miljö, pengar och andra resurser. Vi kom på att andra resurser också kan betyda att man sparar på människors kraft och ork. Vi kom också på att ibland när man sparar pengar s&ar

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 5

Kurres mattebok» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Vi startade med att leta i senaste veckans tidningar efter notiser och artiklar om snatterier, stölder och rån. Vi har i skolan tidigare arbetat med vad snatteri är och vad skillnaden är mellan snatteri och stöld. Vi fick tyvärr ihop massor av tidningsurklipp om de här brotten. Vi di» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Intervjuer

2. Intervjua personer som var med förr i tiden

VI läste ett reportage i NWT som handlade om betyg. Det var en klass 6 som berättade om hur de kände inför att få sina första betyg. Vi diskuterade vad vi tyckte i klassen och vår lärare beskrev det nya betygssystemet. Vi fick sen förbereda frågor om hur det var i s» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

När vi läst tidningen diskuterar vi vad vi i klassen fastnat för. En dag stod det om en mamma som inte visste var hennes 22-årige son var. Då hade han varit flera dagar i häktet utan att mamman fick någon information om det. Vi tyckte det var dåligt att mamman hade fått» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

Vi har klassråd en gång var fjortonde dag. Ordföranden leder klassrådet och sekreteraren skriver ned vad vi pratat om. Man kan räcka upp handen om man har något man vill ta upp eller så kan man ha lagt en lapp i vår klassrådslåda. De frågor som handlar om» Se klassens svar samt bilder här...