Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

5a

Från Toltorpsskolan
Antal elever: 22
Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 4

Klokt handlat» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

Hej! Så här har vi jobbat med miniparlamentet: Utan att diskutera frågan fick alla i klassen rösta. Sedan delades eleverna in i grupper om tre - fem stycken efter vad de röstat på. I gruppen skulle man diskutera och enas om en gemensam text som alla var delaktiga i och ställde up

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

3. Ett annat sätt att se på saken

Hej igen! Vi kollade i en massa tidningar för att hitta artiklar som väckte olika känslor hos oss. Vi la mycket tid på att sortera och diskutera hur vi skulle dela in dem i olika grupper. Flera av artiklarna väckte olika känslor hos oss, t.ex en där man lagt ut inbjudning till en fe» Se klassens svar samt bilder här...