Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

4B

Från Skutehagens skola
Tävlingsnamn: 4B Skutehagen
Antal elever: 26
Slogan:
Vi är snygga, vi är bäst, vi är de som samlar mest!
Guld!
Guld!
Guld!
Temauppdrag

Gräv där du står

Hej Kurre! Klass 4B läste om en stor brand i Bergsjön på Galileis gata den 27 november i GP. Vi jämförde med andra bränder förr och hur det kanske blir i framtiden.  Flera hus fick evakueras. Förr i tiden var husen byggda av trä här i Sverige. Då spre

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Vi har jobbat med att undersöka dagstidningar och att skriva notiser. vi har lärt oss att en notis får ha 80 ord och ingen ingress. Vi har skrivit tankekartor, skrivit kladd, bearbetat, och ren skrivit var sin egen notis. Vi har lärt oss vad några ord betyder t.e.x annons, reklam, notis, int

» Se klassens svar samt bilder här...