Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Ttela

4a

Från Fuxernaskolan TTELA
Antal elever: 30
Temauppdrag

Lyssna på mig

Här kommer bidraget från Fuxernaskolan 4a. Vi har jobbat med de nyheter som vi tycker är intressanta och försökt tala om varför vi tycker de är intressanta. Dessutom har vi letat efter nyheter som vi kan göra :), :( och :/ till och försökt tala om varför vi tycke» Se klassens svar samt bilder här...