Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5-6

Från Smolmarks skola
Antal elever: 15
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

Vi har stora dataproblem på våran skola så det är två elever kvar och det är Marcus Börjesson och Gustav Fagerlind. Marcus Börjesson tycker svagt ja. Gustav Fagerlind tycker starkt nej. alexis svar kom tyvärr med många gånger vi ber om ursäkt för

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Var nyfiken

Häng med bland uppfinningar och ny teknik! Vi har skrivit om båtmotorn och bilen. Hur de såg ut och hur de fungerade från början och hur de ser ut nu.» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Sluta äta kött

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

Först av allt letade vi yrken i tidningar. Vi delade upp dem i olika kategorier. Vi skrev namn, vilka yrken de hade och skrev en passande text till bilderna. Vi valde ett färgat papper och sedan klistade vi upp bilderna och skrev texten som vi valt. Vi placerade bilderna så att texten fick plats o» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Hej, Kurre! Vi har jobbat med almanacka förr och nu! Åk.3 har sökt efter annonser och artiklar i dagstidningar kring jul och julfirande 2012 och gjort ett collage av dessa! Åk. 4 har gjort en almanacka över december och klistrat eller ritat in symboler för de jultraditioner so» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Lyssna på mig

Hej Kurre! Vi har jobbat med startuppgiften. Den passade bra i hop med det arbetsområde i samhällskunskapen vi jobbar med just nu, nämligen "Vem bestämmer?". I klassen har vi pratat mycket om demokrati och diktatur, hur samhället fungerar, privat och offentlig sektor och vad det är att b» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

Vi är förvånade för att vi hade förväntat oss fler starka ja. Vi är iallafall nöjda med att få har svarat nej. Eleverna i 3-6:an

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

I ett elevråd har hela klassen röstat fram en person som representera klassen och fösöka få deras önskningar. Då har vi först ett klassråd där vi i klassen kan berätta om våra önskningar till representanterna. Efter det har elevrådet» Se klassens svar samt bilder här...