Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

1B

Från Hästhagenskolan
Antal elever: 18
Finaluppgift 3

Gör en löpsedel» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2

En dag utan uppkoppling

De flesta i vår klass tycker det går bra att vara utan mobil, dator och surfplatta för en dag. När vi har pratat om det kan nästan alla tänka sig att inte vara uppkopplade en vecka eller mer. Barnen kan t ex vara ute och leka  i skogen i stället.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Var nyfiken

Vårtecken   Nu har våren kommit. Vi har hittat vårtecken både ute i naturen och i tidningarna. I dag är det skräpplockardag och alla på skolan plockar upp skräpet som finns i naturen runt skolan.    Teresia» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Sluta äta kött

Några i klassen äter mindre kött nu mot tidigare. De flesta i klassen tycker det är ok med en köttfri dag i veckan.En kille i klassen kan inte tänka sig att sluta äta kött. En tjej i klassen slutade äta kött för tre år sedan och hon tycker det går bra.

» Se klassens svar samt bilder här...


Hushållssopor

Sopsortering hemma

De flesta tyckte att det var lätt att sopsortera men två tyckte inte det var lätt. Förslag för att få en enklare sopsortering: Skaffa en varmkompost som fugerar hela året och tar hand om allt biologiskt avfall. Introducera komposterbara förpackningar. Ha olika lådor h

» Se klassens svar samt bilder här...


Vatten

Kurres vattenspaning

Vattenrubriker   Giftig  fisk i Mjörn    G-P  11 mars  negativt Lena Ek vänder havsmiljön ryggen   G-P 15 mars negativt Vattenskador efter kall vår  G-P 26 mars negativt Vattenbrist hotar fiskyngel i åar  G-P 6 april negativt&nb

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Handla klokt

Vi har pratat om vad som är nödvändig konsumtion och vad som är lyxkonsumtion i dag. I dag tycker vi att det är nödvändigt att ha både TV och dator och det var det inte när barnens mor- eller farföräldrar var små.» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man göra ett arbete för att få veckopeng eller månadspeng?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag 5

Kurres mattebok

Svar: 150 kr» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Vi har läst om jultraditioner i tidningar och i böcker, bland annat i "Tomtens Jul". Barnen har intervjuat föräldrar och/ eller mor- och farföräldrar och fröken har intervjuat en släkting som är 105 år om hur julen var på deras tid. Vi har klippt ut artiklar och» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer barn att få vara med och bestämma i framtiden?

» Se klassens svar samt bilder här...


Intervjuer

2. Intervjua personer som var med förr i tiden

  Tidningarnas julutbud har varit mycket stort den sista tiden. Vi har läst och sett filmer om advents- och julkalendrar, jultraditioner av olika slag och gjort egna saker till jul. Barnen ville gärna veta hur det var på jul när deras föräldrar och mor- och farföräldrar v

» Se klassens svar samt bilder här...


Kurres fotograf

3. Kurres fotograf

Järnvägssträckan Göteborg - Jonsered var klar att tas i bruk år 1856. Under två år framåt fortsatte man att bygga färdigt hela banan mot Falköping. Tågen drogs förstås av ånglok. Den första järnvägsstationen i Floda byggdes i s

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid följa gemensamma lagar och regler?

De flesta tycker att man alltid ska följa lagar och regler, men det är svårt att göra det ibland. Man kan bli arga på varandra och då glömmer man hur man ska vara mot varandra och följer till exempel inte trivselreglerna. Vi försöker göra det bästa vi

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

I vår klass har vi klassråd varannan onsdag.  Vi har en ordförande och en sekreterare på klassrådet. Alla ska få vara ordförande och sekreterare. Fröken hjälper till. Vi har bestämt trivselregler för klassen och pratat om vad vi vill ha på vå

» Se klassens svar samt bilder här...