Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

4B

Från Fredricelundsskolan
Antal elever: 17
Temauppdrag

Tillsammans

När man är tillsammans blir man glad och känner sig trygg. En bra kompis ska man kunna lite på.» Se klassens svar samt bilder här...