Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

5A

Från Åledsskolan
Tävlingsnamn: The big pigs
Antal elever: 23
Finaluppgift 1: TIDNINGSSIDA

Gör en tidningssida till Kurres klasser

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2: Gör en enkät

Gör en enkät

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 4: Bildsaga

Bildsaga

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 3: När hände det?

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 5: Ordfläta

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 6: Miniparlament

Önskejobb

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 7: Dagstidningar i Sverige

Dagstidningar i Sverige

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

I mediernas värld

Vi har jobbat med rubriker. Vi har letat efter rubriker som lockar till läsning, läst artiklarna och diskuterat dem. den som det blev mest diskussion om var den om ACTA-avtalet. Vi har också försökt skriva om rubrikerna med andra ord, det var inte så lätt. Tidningens rubriksätt

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Bilder på straffade?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Bestraffning

Vi diskuterade bestraffning och belöning. Många tyckte att hot om bestraffning som datorförbud, indragna förmåner ledde till att man lyder bättre. Att få något man gärna vill leder också till att man vill sköta sig. Men i löftet om att få t.ex. &ari

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer man att kunna köra bilar med bensin när du får körkort?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Tillsammans

Här är vårt bidrag för klass 5:a på enslövs skolan vad tycker ni? skriv gärna vad ni tycker!!!!!

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Arbeta som journalist åt Kurre

Här är vänskapsbilder från förskoleklassbarn och uppåt<3

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Läxa tillsammans

Tonvis med fisk kasseras! Liam i våran klass tycker inte att det är bra att massa döda fiskar kastas i havet för då tar fiskarna slut och hans familj tycker lika. Ebba och Julia i våran klass tycker inte att det är okej att kasta döda fiskar i havet för nä

» Se klassens svar samt bilder här...