Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

6

Från Norgårdenskolan
Antal elever: 25
Miniparlament

Bestraffning

Flera håller med om: Det beror på vad det är för straff, beror på vilken situation.   Det beror på vem som hotar, det kan vara tomma hot. Det ska kännas av, kanske sitta inne på rasten och jobba eller utegångsförbud.  

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Tillsammans» Se klassens svar samt bilder här...