Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

5A

Från Getingeskolan
Antal elever: 20
Finaluppgift 1: TIDNINGSSIDA

Gör en tidningssida till Kurres klasser» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 2: Gör en enkät

Gör en enkät» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 4: Bildsaga

Bildsaga» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 3: När hände det?

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 5: Ordfläta

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 6: Miniparlament

Önskejobb

De flesta rösterna ligger på starkt eller svagt ja. De flesta i klassen ser positivt på sina chanser att få jobb efter skolan.

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 7: Dagstidningar i Sverige

Dagstidningar i Sverige

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Vardagsliv

Vi har letat namn i tidningen och gjort ett namnalfabete.» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Runt omkring

Vi ha gjort en naturalmanacka över november och december. Vi svarade på de fyra frågor som fanns med som förslag och hade sen diskussioner om det som hänt. Mycket handlade om den sista stormen som drogfram över Halland, Tyvärr kan jag inte skicka med några bilder då vi f

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

En frågesport till hemmen

Vi arbetade två och två med att hitta på frågor om händelser som vi läst om i Hallandsposten. Sen blev det läxa hem. Det gick bra för föräldrarna att svara på frågorna. Läxa till 19/12 1.Lena Ek är Sveriges miljöminister och det är

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Tillsammans

Tummen upp: 1.    Sörjer tillsammansMånga människor hedrar tillsammans tioårsdagen efter den elfte september. 2.   BåtolyckaMänniskor samarbetar med att rädda människor ur vattnet vid båtolycka. 3.    Nya kompisar utomlandsEtt s» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Läxa tillsammans

Vi diskuterade en artikel hemma om databeroende och skrev det på papper. Sen berättade vi det i klassen. Joel» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

» Se klassens svar samt bilder här...