Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

5 B

Från Getingeskolan
Antal elever: 16
Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

Det är inte alltid bra att sammarbeta, Men oftast en fördel.  

» Se klassens svar samt bilder här...