Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

5 B

Från Kyrkenorumskolan
Antal elever: 20
Temauppdrag

Tillsammans

Vi har arbetat med "Det lokala beslutsfattandet, t ex i elevråd och lokala föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut". Eleverna har haft som hemuppgift att undersöka en lokal förening där människor gör något TILLSAMMANS. Här är några elever

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

» Se klassens svar samt bilder här...