Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

3

Från Bruksskolan, Ödeborg
Antal elever: 22
Temauppdrag

Tillsammans

Här kommer våra förslag på vad människor behöver tänka på när de gör något tillsammans: * Ingen ska lämnas utanför, alla får vara med. * Det ska vara rättvist och man ska dela med sig. * Man ska hjälpa varandra om det har h&aum» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

» Se klassens svar samt bilder här...